Kontakt

POŠTOVÁ ADRESA

sidumilu
Novoť 919 
029 55 Novoť

SLOVENSKO

 

FAKTURAČNÁ ADRESA

sidumilu
Novoť 919 
029 55 Novoť 

IČO: 50048953

DIČ: 1121255916

 

OTVÁRACIA DOBA V ATELIÉRI NOVOŤ 919: Kedykoľvek, avšak je potrebné ohlásiť sa vopred buď telefonicky alebo mailom.

MOBIL: +421905 406 496

MAIL: info@sidumilu.sk

Č.Ú. PRE PLATBU VOPRED IBAN: SK70 0200 0000 0033 4916 7157
SWIFT kód BIC: SUBASKBX

kód banky: 0200
variabilný symbol: číslo Vašej objednávky
suma: celková cena Vašej objednávky